ทำเว็บได้บุญ

เพื่อเป็นการสนับสนุนทั้ง SMEs และร่วมทำบุญ เป็นโอกาสดีที่เราตั้งใจ ช่วยหาปัจจัยในการสร้างโรงฉันวัดกอสะเลียม ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

#ทำเว็บได้บุญ

ตลอดเข้าพรรษานี้ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร องค์กรไหน ทำเว็บวันนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างโรงฉันวัดกอสะเลียม

Package 2,900 บาท ร่วมทำบุญ 500 บาท
Package 4,900 บาท “ขึ้นไป” ร่วมทำบุญ 1,000 บาท

โดยชื่อผู้ร่วมทำบุญจะเป็นของเจ้าของเว็บนั้นๆ ตลอดเข้าพรรษานี้