ปิด Comment ใน WordPress แบบคอ Coding

ปิด Comment ใน WordPress แบบคอ Coding

1. เข้าไป Themes ที่ใช้งาน

2. หาไฟล์ชื่อ

single.php

และ

page.php

3. ค้นหาคำว่า

comments_template

จะสังเกตเป็น

<?php comments_template(); ?>

ให้ทำการแก้ไข

<?php //comments_template(); ?>

4. แค่นี้ก็ปิดแล้ว