รวม 10 Text Editors สำหรับ Mac

รวม 10 Text Editors สำหรับ Mac

1. Brackets

2. TextWrangler

3. BBEdit 11

4. TextMate

5. Sublime Text

6. Atom

7. Textastic

8. UltraEdit

9. CodeRunner 2

10. MacVim

ที่มา https://beebom.com/best-text-editors-for-mac/