วิธีการตั้งค่า Remote Desktop เพื่อใช้งานกับ Raspberry Pi

วิธีการตั้งค่า Remote Desktop เพื่อใช้งานกับ Raspberry Pi

วิธีการตั้งค่า Remote Desktop เพื่อใช้งานกับ Raspberry Pi
*หมายเหตุ* ออกเอ่ออ่าเยอะไปนิด พอดีศัพท์เทคนิคเยอะไปหน่อย ขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับ

Tools
==========

Advanced IP Scanner
http://www.advanced-ip-scanner.com

PuTTY
http://www.putty.org

Commands
==========

sudo raspi-config

ifconfig

sudo apt-get install xrdp
https://www.youtube.com/embed/x1iozRewT_w?rel=0&controls=0&showinfo=0

credit : https://www.youtube.com/watch?v=x1iozRewT_w