วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 19.04 x64

วิธีติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 19.04 x64

ติดตั้ง Node.js ด้วย Ubuntu 19.04 x64

เริ่มแรกคือให้เรา Remote เข้าไปที่ Server ของเรา

Update Package ก่อน แล้วจึงติด Node.js

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install nodejs

หากการติดตั้งไม่มีอะไรผิดปกติก็จะแสดงผลลัพธ์ประมาณนี้

Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
The following additional packages will be installed:
libuv1
The following NEW packages will be installed:
libuv1 nodejs
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 3,218 kB of archives.
After this operation, 13.4 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial/universe amd64 libuv1 amd64 1.8.0-1 [57.4 kB]
Get:2 http://mirrors.digitalocean.com/ubuntu xenial- updates/universe amd64 nodejs amd64 4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1 [3,161 kB]
Fetched 3,218 kB in 0s (5,102 kB/s)
Selecting previously unselected package libuv1:amd64.
(Reading database … 212964 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack …/libuv1_1.8.0-1_amd64.deb …
Unpacking libuv1:amd64 (1.8.0-1) …
Selecting previously unselected package nodejs.
Preparing to unpack …/nodejs_4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1_amd64.deb …
Unpacking nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) …
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu7) …
Processing triggers for man-db (2.7.5-1) …
Setting up libuv1:amd64 (1.8.0-1) …
Setting up nodejs (4.2.6~dfsg-1ubuntu4.1) …
update-alternatives: using /usr/bin/nodejs to provide /usr/bin/js (js) in auto mode
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu7) …

ติดตั้ง NPM ต่อ

$ sudo apt-get install npm

ติดตั้ง Node.js ด้วย PPA

วิธีนี้คือเราต้องดาว์นโหลด Node.js มาที่เครื่องเราก่อน โดยระบุเวอร์ชั่นแต่ต้องการลงไปในที่นี้ใส่เป็น 8.11.1

$ cd ~
$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.11.1 -o nodesource_setup.sh

ตอนนี้เราก็ทำเหมือนวิธีแรกเลยคือรันคำสั่งตั้ง Node.js อีกครั้ง

$ sudo apt-get install nodejs

ถ้าเรียบร้อยดี ก็ติดตั้ง Package สำคัญ ๆ ด้วยคำสั่งเดียวตามนี้

$ sudo apt-get install build-essential

แต่ถ้าทำตามวิธีนี้ แล้วยังติดตั้งไม่สำเร็จ มาดูวิธีสุดท้ายกัน

ติดตั้ง Node.js ด้วย NVM

วิธีนี้ต่างจากสองวิธีแรกที่ใช้คำสั่ง apt ในการติดตั้ง แต่วิธีจะเป็นการติดตั้งด้วย nvm ซึ่งมันสามารถให้เราติดตั้ง Node.js แบบเลือกเวอร์ชั่นได้ ติดตั้งหลายเวอร์ชั่นก็ได้

รันคำสั่งติดตั้งตัวช่วยสร้าง Source Package ก่อน

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install build-essential libssl-dev

จากนั้นก็ดึงตัวติดตั้ง NVM มากจาก Github ด้วย Curl เปลี่ยนเลขเวอร์ชั่นเป็นล่าสุดด้วยนะดูที่ https://github.com/creationix/nvm

$ curl -sL https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.31.0/install.sh -o install_nvm.sh

ต่อมา run ด้วย  bash

$ bash install_nvm.sh

คำสั่งด้านบนจะติดตั้ง nvm ไว้ที ~/.nvm เราต้องไปที่เพิ่มไว้ที่ ~/.profile ด้วยเพื่อให้ nvm ทำงานได้

$ source ~/.profile

มาถึงตอนที่เราได้ติดตั้ง Node.js แล้ว เปิดดูก่อนว่ามีเวอร์ชั่นอะไรให้ติดตั้งบ้าง

$ nvm ls-remote

จะเห็นทุกเวอร์เลยที่มีให้เราใช้ ทีนี้เราก็แค่เลือกแล้วติดตั้งก็เวอร์ชั่นไหนก็ได้ จะกี่เวอร์ชั่นก็ได้

$ nvm install v8.11.1

ตอนใช้งานเราก็แค่ บอกมันว่าจะใช้เวอร์ชั่นไหน ถ้าไม่งั้นมันใช้เวอร์ล่าสุดเสมอ

$ nvm use v8.11.1

ตอนนี้เราก็สามารถใช้งาน Node.js ด้วยคำสั่งชื่อว่า node ได้แล้วนะครับ ลองรัน node -v ดูสิ

$ node -v

คำสั่ง nvm อื่น ๆ
nvm -l ดูเวอร์ชั่นที่ติดตั้งไว้แล้ว
nvm alias default v8.11.1 ตั้งเวอร์ชั่นนี้เป็นค่าเริ่มต้น
nvm use default ใช้เวอร์ชั่นที่ตั้งค่าเริ่มต้นไว้

Node.js แต่ละเวอร์ชั่นที่เราใช้จะมี npm สำหรับจัดการ Package ตัวอย่างนี้จะลองติดตั้ง express module กันครับ

$ npm install express

เราสามารถใช้ express นี้กับโปรเจคต์อื่น ๆ ที่ใช้ Node.js เวอร์ชั่นเดียว ได้โดยการเติม -g ตอนติดตั้งแบบนี้

$ npm install -g express

คำสั่งด้านบนจะติดตั้ง Package ไว้ที่นี่

$ npm link express

และสุดท้ายถ้าต้องการดูคำสั่งและตัวเลือกอื่น ๆ

$ nvm help

นี่ก็คือ 3 วิธีการ ในการติดตั้ง Node.js บน Ubuntu 19.04 x64

ที่มา : ideagital.com