อัตราการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลในแต่ละประเภทของไทย ข้อมูลโดย Google

อัตราการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลในแต่ละประเภทของประชากรไทยจากการสำรวจข้อมูลโดย Google [Cr: We are social]