เพิ่ม Keyboard shortcut ใน Sublime Text 3

เพิ่ม Keyboard shortcut ใน Sublime Text 3

ตั้งค่าที่เมนู Preferences เลือก Key Bindings จะแสดงหน้าต่างขึ้นมา

จัดเรียงโค้ด

{ “keys”: [“ctrl+shift+t”], “command”: “reindent”, “args”: {“single_line”: false} },

คอมเมนท์ที่ไม่ได้ใช้ ยังไม่อยากลบ

{ “keys”: [“ctrl+7”], “command”: “toggle_comment”, “args”: { “block”: false } },
{ “keys”: [“ctrl+shift+7”], “command”: “toggle_comment”, “args”: { “block”: true } }

คำสั่งทั้งหมด

[
{ “keys”: [“ctrl+shift+t”], “command”: “reindent”, “args”: {“single_line”: false} },
{ “keys”: [“ctrl+7”], “command”: “toggle_comment”, “args”: { “block”: false } },
{ “keys”: [“ctrl+shift+7”], “command”: “toggle_comment”, “args”: { “block”: true } }
]