แก้ Raspberry Pi ตั้งค่าหน้าจอค้างไม่ให้ดับ Sleep Mode

แก้ Raspberry Pi ตั้งค่าหน้าจอค้างไม่ให้ดับ Sleep Mode

แก้ Raspberry Pi ตั้งค่าหน้าจอค้างไม่ให้ดับ Sleep Mode

 1. Remote เข้า Raspberry Pi
 2. เข้าไปแก้ lightdm.conf โดยใช้คำสั่ง
  sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
  จะเพิ่มหรือจะแก้ไขก็ได้ แต่ตรงนี้ขอ
  ค้นหา xserver-command และทำการเพิ่ม
  xserver-command=X -s 0 dpms
 3. ติดตั้ง keyboard
  sudo apt-get install matchbox-keyboard