10 แอปดี ที่ชาว Mac ต้องใช้

  • AlDente
  • RightLang
  • UnnaturalScrollWheels
  • shottr
  • KeyboardCleanTool
  • AltTab
  • Itsycal
  • RunCat
  • Rectangle
  • Hollywood